0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY TRẦN HOÀNG

THẦY TRẦN HOÀNG

Chủ Tịch VietnamMarcom
Chủ Tịch Hội Marketing Việt Nam.

17 năm là Đại diện Quốc gia của Hiệp Hội Quảng Cáo Quốc tế (IAAGlobal) - New York Festivals.
Nhà sáng lập, đồng hành của nhiều dự án và sự kiện tiên phong của ngành truyền thông, tiếp thị, quảng cáo của Việt Nam và Châu Á.
Thầy được AFAA bình chọn là một trong số những "Movers and Shakers" trong ngành nhân kỷ niệm 50 năm AdAsia. 

Designed & Developed by ThemeXpert