0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY VÕ HOÀNG NGUYÊN

THẦY VÕ HOÀNG NGUYÊN

CEO, Thụ Nhân Consulting
Thầy có hơn 20 năm kinh nghiệm làm công tác tư vấn, giảng dạy chuyên ngành Nông Thủy Sản
và hiện là Chuyên gia kỹ thuật Hội đồng Xuất Khẩu Đàu Nành Mỹ
United States Soybean Export Council - Technical Consultant Aquaculture