0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY TRẦN NGỌC QUÂN

THẦY TRẦN NGỌC QUÂN

Chủ tịch & CEO GOLD Orange Chuyên gia truyền thông, quảng cáo, sáng tạo với hơn 15 năm kinh nghiệm. Thầy đã thực hiện rất nhiều các dự án truyền thông thương hiệu cho nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước.