0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY PHẠM VIỆT ANH

THẦY PHẠM VIỆT ANH

Chủ Tịch Left Brain Connectors. Công tác liên tục trong ngành truyền thông thương hiệu từ năm 1999. Nhà sáng lập Left Brain Connectors, một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về Ý tưởng thương hiệu.Nguyên Senior Account Director, Business Development Director, Business Director – Cowan Vietnam. Dentsu Inc, Bates Worldwide Advertising...