0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY NGUYỄN QUỐC HÙNG

THẦY NGUYỄN QUỐC HÙNG

Thạc sỹ, Giảng viên Marketing ĐH Kinh Tế TP.HCM, thầy có hơn 23 năm giảng dạy và tư vấn cho nhiều thương hiệu, dự án lớn...