0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY NGUYỄN CÔNG HẢI

THẦY NGUYỄN CÔNG HẢI

Là nhà quản trị, tiếp thị cao cấp với hơn 18 năm kinh nghiệm

Chief Marketing Officer
Các tập đoàn, công ty Thầy đã làm việc:
Akzo Nobel Việt Nam, Marketing Director, Diageo Viet Nam
Phó chủ tịch ICP, XMen, Nutifood
Brand Manager, Dumex Vietnam
Unilever Vietnam ( các thương hiệu P/S, Clear, Lux, Lifebuoy )