0915.793.055

Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY LÊ HỒNG PHƯƠNG

THẦY LÊ HỒNG PHƯƠNG

(National Sales Manager - Tập đoàn bia Budweiser Việt Nam. Nguyên Giám đốc Bán hàng NISSIN Foods Japan Giám đốc Sales & Trade Marketing, Loreal Viet Nam National Sales Manager Cocacola Vietnam )