0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY LÊ HỒNG PHƯƠNG

THẦY LÊ HỒNG PHƯƠNG

Giám đốc kinh doanh và bán hàng toàn quốc

Nguyên Giám đốc kinh doanh toàn quốc NISSIN Foods Japan

Giám đốc Kinh Doanh Toàn Quốc (Sales & Trade Marketing) Loreal Viet Nam

National Sales Manager Cocacola Vietnam 

Từng làm việc tại Budweiser Việt Nam.