0915.793.055

Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY HUỲNH PHƯỚC NGHĨA

THẦY HUỲNH PHƯỚC NGHĨA

Phó Trưởng Khoa Kinh Doanh Quốc Tế-  Marketing,UEH Chuyên gia tư vấn cấp cao, GIBC Tổng thư ký, Hội Marketing Vietnam, VMA.