0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY HUỲNH PHƯỚC NGHĨA

THẦY HUỲNH PHƯỚC NGHĨA

NCS Ts, Phó Trưởng Khoa Kinh Doanh Quốc Tế -  Marketing, ĐH Kinh Tế TPHCM
Chuyên gia tư vấn cấp cao, GIBC
Phó Chủ Tịch kiêm Tổng thư ký Hội Marketing Vietnam, VMA.

Designed & Developed by ThemeXpert