0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY HỒ PHÚ HẢI

THẦY HỒ PHÚ HẢI

Tiến sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh Quốc tế
Tốt nghiệp tại Úc.
Thầy có nhiều năm kinh nghiệm làm công tác quản trị, tư vấn về tiếp thị thương hiệu cho nhiều nhãn hàng lớn.

 

Designed & Developed by ThemeXpert