0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
CÔ TẠ THỊ NGỌC THẢO

CÔ TẠ THỊ NGỌC THẢO

Nhà sáng lập Cát Tường Quân, Thư viện Trần Nhân Tông, là đại biểu đại diện doanh nhân Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh Á Âu APEC. Cô là người có nhiều bài báo trực diện, gay gắt; nhưng cũng là người có nhiều giải pháp nhân văn trong kinh tế, kinh doanh.