0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
CÔ ĐẶNG THỊ DIỄM TRANG

CÔ ĐẶNG THỊ DIỄM TRANG

NCS Tiến sỹ, MBA. Cô có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, hoạch định chiến lược marketing, quảng cáo, tổ chức sự kiện...Nguyên là  Marketing Director của Hệ thống Bệnh viện Hoàn Mỹ, Dai-ichi Life Vietnam, Product Group Manager - Unza Vietnam, Event Director- Masso group ...
Designed & Developed by ThemeXpert