0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
CÔ BÙI NGUYỄN KIM THANH

CÔ BÙI NGUYỄN KIM THANH

Tốt nghiệp Thạc Sỹ Kinh Tế trường Đại Học Bolton, với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và truyền thông.

Cô Bùi Nguyễn Kim Thanh 

từng làm việc tại công ty Tư vấn Chiến lược Marketing của Hà Lan, Trade Marketing tại Abbott. Hiện công tác tại TA Communications (Ogilvy VN), TA Commnunications (Ogilvy) là 1 trong những công ty truyền thông đầu tiên tại Việt Nam với trách nhiệm thực hiện các hoạt động truyền thông và xây dựng thương hiệu cho rất nhiều các thương hiệu lớn nhỏ.

  Cô Bùi Nguyễn Kim Thanh  
Designed & Developed by ThemeXpert