0915.793.055

GIỚI THIỆU - Phiên bản 2018

Khóa học Marketing Manager là chương trình đào tạo Giám đốc tiếp thị với định hướng Dạy – Học Tinh Hoa Tiếp Thị Thực Hành. Khoá học được thiết kế nhằm giúp cho người học:
Có tầm nhìn, kiến thức, tâm thế để hội nhập, rèn luyện trở thành một CMO - Nhà tiếp thị chuyên nghiệp.
Trang bị một nền tảng kiến thức hiện đại về quản trị tiếp thị trong kỷ nguyên số, cập nhật với sự phát triển của khu vực và thế giới nhưng có tính ứng dụng phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
Xây dựng các chính sách tiếp thị cạnh tranh dựa trên sự thay đổi của nhu cầu tiêu dùng, thị trường và đối thủ thông qua các tình huống, bài tập thực tế, thảo luận nhóm, dự án…
Trang bị các kỹ năng, kiến thức xây dựng một kế hoạch marketing tiếp thị thực hành hiệu quả.
Nắm vững các quy trình xây dựng kế hoạch tiếp thị cho một sản phẩm mới.
Khóa học được thực hiện nhờ sự liên kết tổ chức giữa VietnamMarcom và Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM, Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing cùng sự tư vấn, hỗ trợ thông tin của các công ty, tổ chức tư vấn, tiếp thị, quảng cáo chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Chúc các bạn thành công và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp qua khoá học.


Marketing Manager

Tinh Hoa Tiếp Thị Thực Hành

Phiên bản 2018

GIỚI THIỆU

Khóa học Marketing Manager là chương trình đào tạo Giám đốc tiếp thị với định hướng Dạy – Học Tinh Hoa Tiếp Thị Thực Hành. Khoá học được thiết kế nhằm giúp cho người học:
Có tầm nhìn, kiến thức, tâm thế để hội nhập, rèn luyện trở thành một Nhà tiếp thị chuyên nghiệp.
Trang bị một nền tảng kiến thức hiện đại về quản trị tiếp thị trong kỷ nguyên số, cập nhật với sự phát triển của khu vực và thế giới nhưng có tính ứng dụng phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
Xây dựng các chính sách tiếp thị cạnh tranh dựa trên sự thay đổi của nhu cầu tiêu dùng, thị trường và đối thủ thông qua các tình huống, bài tập thực tế, thảo luận nhóm, dự án…
Trang bị các kỹ năng, kiến thức xây dựng một kế hoạch marketing tiếp thị thực hành hiệu quả.
Nắm vững các quy trình xây dựng kế hoạch tiếp thị cho một sản phẩm mới.
Khóa học được thực hiện nhờ sự liên kết tổ chức giữa VietnamMarcom và Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM, Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing cùng sự tư vấn, hỗ trợ thông tin của các công ty, tổ chức tư vấn, tiếp thị, quảng cáo chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Chúc các bạn thành công và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp qua khoá học.


 
 
 
 
 
HỌC PHẦN 1

CHÂN DUNG VÀ NGHÊ GIÁM ĐỐC TIẾP THỊ

QUẢN TRỊ VÀ CẠNH TRANH TIẾP THỊ TRONG TOÀN CẦU HÓA VÀ ASEAN ECONOMICS COMMUNITY (AEC)

Environment of Marketing


Khi thị trường trở nên toàn cầu hóa, một nhà tiếp thị phải luôn hoạch định các giải pháp dựa trên thách thức cạnh tranh trong một nguồn lực giới hạn, với khả năng sáng tạo liên tục các nhu cầu và sản phẩm mới. Nội dung này cung cấp cho học viên các công cụ, mô hình phân tích hệ thống và hoàn chỉnh để hiểu biết môi trường cạnh tranh tiếp thị nhằm giúp ra quyết định tối ưu.

Các Bài Giảng và Tài Liệu Tham Khảo khóa học Marketing Manager :

Tinh hoa tiếp thị thực hành
The elite of marketing in action
Think New Asean – Tiếp thị thời khủng hoảng
Marketing in turbulent time
Những xu hướng mới trong tiếp thị và bài học cho nhà quản trị Marketing Manager
The new wave & trends of marketing and case study
Chiến lược và mô hình kinh doanh
Business model & strategy
Mô hình quản trị tiếp thị và những bài học thực tiễn tại Việt Nam
Marketing management and case study
Chân dung và vai trò của Marketing Manager
Marketing manager roles and potraits
HỌC PHẦN 2

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG CHO MARKETING MANAGER

Market Research Apply for Marketing manager


Khi mọi cuộc cạnh tranh chỉ nhằm liên tục tạo những giải pháp thỏa mãn nhu cầu thị trường và vượt lên trên đối thủ, thì sự hiểu biết về những gì diễn ra trên thị trường có căn cơ luôn cần thiết cho mọi quyết định marketing. Nội dung này, chuyên sâu những ứng dụng cần thiết và toàn diện cho mọi quyết định, từ phân khúc, khám phá nhu cầu và đánh giá tâm lý tiêu dùng, tiếp sau là đánh giá sức khỏe thương hiệu trên tổng thể cạnh tranh, trước khi ra quyết định các chương trình tiếp thị tích hợp.

Các Bài Giảng:

Phân tích hành vi tiêu dùng và tình huống nghiên cứu
Consumer behavior analysis and case study
Ứng dụng nghiên cứu phân khúc trong marketing
Consumer behavior analysis and case study
Xây dựng nhóm khách hàng mục tiêu trong tiếp thị
Target consumer and market profiles for marketing plan
Nghiên cứu và phân tích tâm lý tiêu dùng
Psychology consumer research
Nghiên cứu thấu hiểu người tiêu dùng
Consumer insight research
Ứng dụng nghiên cứu thị trường ra quyết định về quảng cáo.
Applying market research on advertising
 
 
HỌC PHẦN 3

SÁNG TẠO TRONG TIẾP THỊ VÀ KIẾN TẠO GIÁ TRỊ MỚI

Creativity in marketing


Theo Peter F. Drucker, “kinh doanh chỉ có 2 chức năng chủ yếu: marketing và sáng tạo”. Hơn bao giờ hết, sáng tạo lại trở thành vũ khí cho mọi cuộc cạnh tranh tiếp thị: sáng tạo giúp tiên phong và dẫn dắt thị trường, và sáng tạo giúp chúng ta giải quyết các cạnh tranh theo một cách độc đáo nhất. Nội dung phần này cung cấp mô hình suy nghĩ sáng tạo trong tư duy, trong phát triển sản phẩm và trong đổi mới các giải pháp tiếp thị cho Marketing Manager.

Các Bài Giảng:

Kỹ năng suy nghĩ sáng tạo
Creative thinking
Ý tưởng sản phẩm mới tình huống nghiên cứu
Product concept and case study
Ý tưởng sản phẩm mới và đánh giá ý tưởng
Product concept and concept test
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
New product development process
Xây dựng kế hoạch tung sản phẩm mới
Launching new brand planning
Sáng tạo trong tiếp thị và tình huống nghiên cứu
Marketing innovation and case study
HỌC PHẦN 4

CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TIẾP THỊ VÀ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH

Marketing Strategy


Khi mọi cuộc cạnh tranh chỉ nhằm liên tục tạo những giải pháp thỏa mãn nhu cầu thị trường và vượt lên trên đối thủ, thì sự hiểu biết về những gì diễn ra trên thị trường có căn cơ luôn cần thiết cho mọi quyết định marketing. Nội dung này, chuyên sâu những ứng dụng cần thiết và toàn diện cho mọi quyết định, từ phân khúc, khám phá nhu cầu và đánh giá tâm lý tiêu dùng, tiếp sau là đánh giá sức khỏe thương hiệu trên tổng thể cạnh tranh, trước khi ra quyết định các chương trình tiếp thị tích hợp.

Các Bài Giảng:

Phân tích hành vi tiêu dùng và tình huống nghiên cứu
Consumer behavior analysis and case study
Ứng dụng nghiên cứu phân khúc trong marketing
Consumer behavior analysis and case study
Xây dựng nhóm khách hàng mục tiêu trong tiếp thị
Target consumer and market profiles for marketing plan
Nghiên cứu và phân tích tâm lý tiêu dùng
Psychology consumer research
Nghiên cứu thấu hiểu người tiêu dùng
Consumer insight research
Ứng dụng nghiên cứu thị trường ra quyết định về quảng cáo.
Applying market research on advertising
 
 
HỌC PHẦN 5

HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH TIẾP THỊ THỰC HÀNH

Marketing plan in action


Là học phần quan trọng nhất cho Marketing Manager, nội dung học phần này là kết quả từ những nội dung trước được chuyển thành những hành động cụ thể trong sản phẩm, định giá, hoạch định phân phối bán hàng, và đặc biệt là hoạch định chương trình IMC (integrated marketing communication) cho kế hoạch trong một năm của thương hiệu.

Các Bài Giảng:

Kỹ năng suy nghĩ sáng tạo
Creative thinking
Ý tưởng sản phẩm mới tình huống nghiên cứu
Product concept and case study
Ý tưởng sản phẩm mới và đánh giá ý tưởng
Product concept and concept test
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
New product development process
Xây dựng kế hoạch tung sản phẩm mới
Launching new brand planning
Sáng tạo trong tiếp thị và tình huống nghiên cứu
Marketing innovation and case study
HỌC PHẦN 6

QUẢN TRỊ TIẾP THỊ TRONG TOÀN CẦU HÓA

Marketing Management in globolization market


Là một học phần bổ trợ và có tính xu hướng cao, nội dung tập trung vào những công cụ, những phương thức tiếp thị cho những ngành và loại hình chuyên biệt. Học phần này thiết kế nhằm giúp cho một Marketing Manager tăng cường khả năng vận dụng tối đa và linh hoạt những công cụ mình có, bên cạnh đó, cũng nhằm hướng nghiệp những học viên sử dụng marketing linh hoạt nhất trong điều kiện của mình.

Các Bài Giảng:

Phân tích hành vi tiêu dùng và tình huống nghiên cứu
Consumer behavior analysis and case study
Ứng dụng nghiên cứu phân khúc trong marketing
Consumer behavior analysis and case study
Xây dựng nhóm khách hàng mục tiêu trong tiếp thị
Target consumer and market profiles for marketing plan
Nghiên cứu và phân tích tâm lý tiêu dùng
Psychology consumer research
Nghiên cứu thấu hiểu người tiêu dùng
Consumer insight research
Ứng dụng nghiên cứu thị trường ra quyết định về quảng cáo.
Applying market research on advertising
 
 
HỌC PHẦN 7

HỌC VIÊN LÀM ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP THEO NHÓM

Project for graduation


Học viên sẽ làm theo nhóm và dưới sự hướng dẫn từ Nhà trường.

Yêu cầu học viên:

Đây là nội dung bắt buộc cho tất cả các học viên theo học chương trình Marketing Manager, nội dung đề tài là sự vận dụng sáng tạo các kiến thức đã học vào tình huống cụ thể. Học viên sẽ được chia nhóm, lựa chọn một thương hiệu hay công ty mà học viên quan tâm, từ đó dưới sự hướng dẫn về phương pháp, nhóm sinh viên sẽ tiến hành làm việc nhóm và thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn của nhà trường và Giảng viên. Kết quả đề tài ngoài việc đảm bảo nguyên tắc tốt nghiệp theo chuẩn chung, nó còn là cơ sở để học viên hoàn thiện mình khi bảo vệ trước hội đồng giám khảo.
HỌC PHẦN 8

HỌC PHẦN TỰ HỌC TỪ TÀI LIỆU & SÁCH GIÁO TRÌNH

NHÀ TRƯỜNG SẼ CUNG CẤP: CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ DỰ ÁN TI THỨC


50 mẫu về hoạch định Marketing Plan cho các lĩnh vực ngành nghề
Nội dung tài liệu về quản trị marketing
Nội dung về các công trình nghiên cứu, bài báo và các lý luận khác
Các dự án MarcomWorld, MarcomBest, Trung tâm Khảo cứu Thương hiệu, Tiếp Thị Du lịch, Dịch vụ, Tiếp thị Nông sản...
Phiên bản cập nhật CMO 2018
 
 
 
 
 

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

Cảm nhận của học viên VietnamMarcom khóa Marketing Manager

 

CÁC ĐỐI TÁC SỰ KIỆN


GIẢNG VIÊN

Đội ngũ Giảng viên VietnamMarcom

co-diem-trang

Cô Đặng Thị Diễm Trang

NCS Tiến sĩ
( Dentsu VN, VAC, Hoàn Mỹ )
Thay-HUYNH-PHUOC-NGHIA

Thầy Huỳnh Phước Nghĩa

Phó Trưởng khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing
Đại học Kinh Tế Tp.HCM
Co-TINA-DO

Cô Tina Đỗ

Head of Digital Marketing, Nestle Việt Nam.
(Edge Marketing BBDO,Golden Saatchi & Saatchi VN)
thay-tran-ngoc-dung

Thầy Trần Ngọc Dũng

Tiến Sĩ Khoa Học về Nghiên Cứu Thị Trường
CEO, Intage Research (Japan)
Co-Hoa-Lai

Cô Phạm Thị Hoa Lài

Nhà Báo, CEO
Plan A Group
Thay-TRAN-HOANG

Thầy Trần Hoàng

Chủ Tịch VietnamMarcom
Chủ Tịch Hiệp Hội Marketing Việt Nam (VMA)
Thay-PHAM-VIET-ANH

Thầy Phạm Việt Anh

MBA, Chủ Tịch Left Brain Connectors
(Dentsu, Cowan, Bates 141)
Co-Le-Phuong-Phuong

Cô Lê Phương Phương

MBA, Nguyên Giám đốc tiếp thị và đối ngoại
(ANZ Bank, BP Việt Nam, Pepsi VN)
Thay-PHUNG-VAN-CHI-HUNG

Thầy Phùng Văn Chí Hùng

Giám đốc A.I.D.A, Dược sĩ
(Boeringer, Kiddy Pharmaton)
Thay-VO-THANH-VIET

Thầy Võ Thanh Việt

Ex National Sales Manager
(Electrolux VN, Saigon Coopmart, Ajinomoto, Gilet)
Thay-vu-quoc-chinh

Thầy Vũ Quốc Chinh

Giảng viên ĐH Kinh Tế TP.HCM
Thạc sỹ chuyên ngành Marketing Sales – Paris
Thay-NGUYEN-QUOC-HUNG-2

Thầy Nguyễn Quốc Hùng

Thạc sỹ Marketing
Đại Học Kinh Tế Tp.HCM
Thay-DO-CAO-NGUYEN

Thầy Đỗ Cao Nguyên

Founder, Giám đốc sáng tạo Cliper CI
(Dentsu, Chuo Senko VN, Darcy)
Co-Tran-Lien-Phuong-2

Cô Trần Liên Phương

Giám đốc Nghiên cứu, Asia Insight
(Research Director, TNS, Epinion VN)
CO-BUI-NGUYEN-KIM-THANH

Cô Bùi Nguyễn Kim Thanh

Chuyên gia Truyền thông Tiếp thị
MBA Boston University – (TA Communication, Abbott )
Nguyễn Xuân Nhật Huy

Thầy Nguyễn Xuân Nhật Huy

MBA, CEO, Hit Advertising
(Kodak , Saatchi, Procter & Gamble VN)

LIÊN HỆ

Liên hệ trường VietnamMarcom

Hotline: 0915 793 055 - (028) 38239718

Email: academy@vietnammarcom.edu.vn

Address: 8B, Nguyen Trung Truc, District 1 TP.HCM, Việt Nam

www.vietnammarcom.edu.vn
www.academy.vietnammarcom.edu.vn