0915.793.055

GIỚI THIỆU - Phiên bản 2021

Khóa học Marketing Manager là chương trình đào tạo Giám đốc tiếp thị với định hướng Dạy – Học Tinh Hoa Tiếp Thị Thực Hành. Khoá học được thiết kế nhằm giúp cho người học:
Có tầm nhìn, kiến thức, tâm thế để hội nhập, rèn luyện trở thành một CMO - Nhà tiếp thị chuyên nghiệp.
Trang bị một nền tảng kiến thức hiện đại về quản trị tiếp thị trong kỷ nguyên số, cập nhật với sự phát triển của khu vực và thế giới nhưng có tính ứng dụng phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
Xây dựng các chính sách tiếp thị cạnh tranh dựa trên sự thay đổi của nhu cầu tiêu dùng, thị trường và đối thủ thông qua các tình huống, bài tập thực tế, thảo luận nhóm, dự án…
Trang bị các kỹ năng, kiến thức xây dựng một kế hoạch marketing tiếp thị thực hành hiệu quả.
Nắm vững các quy trình xây dựng kế hoạch tiếp thị cho một sản phẩm mới.

CHÂN DUNG VÀ VAI TRÒ GIÁM ĐỐC TIẾP THỊ NGÀY NAY - CMO FOR TODAY

CMO Là Doanh nhân, là người có nhãn quan sáng tạo ra giá trị mới cho thị trường và khách hàng. Biết cách phối hợp các bộ phận chức năng trong công ty nhằm đạt mục tiêu thị trường. Làm việc đa quốc gia, đa văn hoá và am tường thị trường toàn cầu & thấu hiểu Bản Việt. Là nhà kiến tạo tương lai cạnh tranh thông qua áp dụng công nghệ, sáng tạo và cách tân. Là nhà tổ chức thực hiện chiến lược nhưng chỉnh chu trong từng chi tiết khi hành động.
Khóa học được thực hiện nhờ sự liên kết tổ chức giữa VietnamMarcom và Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM, Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing cùng sự tư vấn, hỗ trợ thông tin của các công ty, tổ chức tư vấn, tiếp thị, quảng cáo chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Chúc các bạn thành công và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp qua khoá học.


Marketing Manager

Tinh Hoa Tiếp Thị Thực Hành


GIỚI THIỆU

Khóa học Marketing Manager là chương trình đào tạo Giám đốc tiếp thị với định hướng Dạy – Học Tinh Hoa Tiếp Thị Thực Hành. Khoá học được thiết kế nhằm giúp cho người học:
Có tầm nhìn, kiến thức, tâm thế để hội nhập, rèn luyện trở thành một Nhà tiếp thị chuyên nghiệp.
Trang bị một nền tảng kiến thức hiện đại về quản trị tiếp thị trong kỷ nguyên số, cập nhật với sự phát triển của khu vực và thế giới nhưng có tính ứng dụng phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
Xây dựng các chính sách tiếp thị cạnh tranh dựa trên sự thay đổi của nhu cầu tiêu dùng, thị trường và đối thủ thông qua các tình huống, bài tập thực tế, thảo luận nhóm, dự án…
Trang bị các kỹ năng, kiến thức xây dựng một kế hoạch marketing tiếp thị thực hành hiệu quả.
Nắm vững các quy trình xây dựng kế hoạch tiếp thị cho một sản phẩm mới.

CHÂN DUNG VÀ VAI TRÒ GIÁM ĐỐC TIẾP THỊ NGÀY NAY - CMO FOR TODAY

CMO Là Doanh nhân, là người có nhãn quan sáng tạo ra giá trị mới cho thị trường và khách hàng. Biết cách phối hợp các bộ phận chức năng trong công ty nhằm đạt mục tiêu thị trường. Làm việc đa quốc gia, đa văn hoá và am tường thị trường toàn cầu & thấu hiểu Bản Việt. Là nhà kiến tạo tương lai cạnh tranh thông qua áp dụng công nghệ, sáng tạo và cách tân. Là nhà tổ chức thực hiện chiến lược nhưng chỉnh chu trong từng chi tiết khi hành động.
Khóa học được thực hiện nhờ sự liên kết tổ chức giữa VietnamMarcom và Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM, Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing cùng sự tư vấn, hỗ trợ thông tin của các công ty, tổ chức tư vấn, tiếp thị, quảng cáo chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Chúc các bạn thành công và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp qua khoá học.


 
 
 
 
 
HỌC PHẦN 1

CHÂN DUNG, VAI TRÒ GIÁM ĐỐC TIẾP THỊ TRONG TOÀN CẦU HÓA VÀ KỶ NGUYÊN SỐ - CMO 4.0

Environment of Marketing


CMOs trong vai trò đóng góp cho chiến lược tăng trưởng mới của Doanh nghiệp, họ không còn là nhà quản trị, thay vào đó CMOs đề xuất giải pháp tăng trưởng, thích nghi công nghệ và thiết kế trải nghiệm sản phẩm dịch vụ mới cho khách hàng. Họ làm việc như một nhà kết nối tất cả nguồn lực bên trong và bên ngoài tổ chức, kiến tạo thị trường bằng cách việc sửa chữa mô hình lỗi thời của công ty. Nội dung phần này thiết kế giúp người học biết rõ những vai trò cần thiết của một CMOs.

Các Bài Giảng và Tài Liệu Tham Khảo khóa học Marketing Manager :

Xây dựng năng lực lãnh đạo của CMOs
Collobration leader of CMOs
Khoa học dữ liệu cho CMOs trong thế kỷ 21
Data sciences of CMOs roles
Tư duy lại Marketing trong toàn cầu hóa, AEC
Think New Asean and global market
Những xu hướng mới trong tiếp thị và bài học cho CMO và nhà quản trị tiếp thị
The new wave & trends of marketing and case study
Điển cứu về những CMO thành công của Việt Nam, khu vực và thế giới
TOP CMOs of Vietnam, rregions and the world

HỌC PHẦN 2

TIẾP THỊ TRONG MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI - THẾ GIỚI MỚI

New Business Marketing Era


Khi lấy doanh thu làm nền tảng trung tâm của trách nhiệm marketing, CMOs sẽ hướng năng lực sang tìm kiếm sự tăng trưởng từ các ngành công nghiệp truyền thống, hay cố gắng áp dụng công nghệ để đưa ra những mô hình kinh doanh mới với những ngành công nghiệp mới. Xa hơn là vươn ra toàn cầu trong bối cảnh kinh tế mở và toàn cầu hoá lan rộng nhanh chóng. Theo đó, nội dung học phần này giúp người học biết và hoàn thiệt năng lực thực hiện marketing trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng. Học phần 2 gồm 2 nền tảng chính.

Các Bài Giảng:

A. MÔ HÌNH KINH DOANH – BUSINESS MODELS

Mô hình kinh doanh và marketing
Business models
Kỷ nguyên kinh tế số và marketing
Digital economy transfrom
Nền kinh tế chia sẻ và marketing
Sharing economy and marketing
Mô hình kinh doanh bền vững và CSR
Sustainability business and CSR
Những ngành công nghiệp mới
The news bisuness industries

B. MARKETING TRONG TOÀN CẦU HOÁ – MARKETING IN GLOBALIZATION

Toàn cầu hoá và thích nghi marketing
Marketing in globalization
Marketing của các công ty đa quốc gia
MNC marketing
Hội nhập kinh tế và vai trò Marketing
FTA, AEC and the change of Marketing
ASEAN và tư duy lại marketing
Marketing in Asian
 
 
HỌC PHẦN 3

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG VÀ THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG - AI VÀ DỮ LIỆU LỚN

Market and consumer Insights Research - AI & Big Data


Khi mọi cuộc cạnh tranh chỉ nhằm liên tục tạo những giải pháp thỏa mãn nhu cầu thị trường và vượt lên trên đối thủ, thì sự hiểu biết về những gì diễn ra trên thị trường có căn cơ luôn cần thiết cho mọi quyết định marketing. Nội dung này, chuyên sâu những ứng dụng cần thiết và toàn diện cho mọi quyết định, từ phân khúc, khám phá nhu cầu và đánh giá tâm lý tiêu dùng, tiếp sau là đánh giá sức khỏe thương hiệu trên tổng thể cạnh tranh, trước khi ra quyết định các chương trình tiếp thị tích hợp.

Các Bài Giảng:

Thiết kế hành trình trải nghiệm tiêu dùng
Consumer journey
Nghiên cứu trải nghiệm người tiêu dùng
Consumer experiences
Phân tích hành vi, tâm lý tiêu dùng và tình huống nghiên cứu
Consumer behavior analysis and case study
Ứng dụng nghiên cứu phân khúc trong marketing
Segmentation research apply for marketing
Xây dựng nhóm khách hàng mục tiêu trong tiếp thị
Target consumer and market profiles for marketing plan
HỌC PHẦN 4

CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TIẾP THỊ VÀ QUẢN TRỊ THỰC THI CHIẾN LƯỢC

Strategic Marketing Strategy & Management


Chiến lược tiếp thị là nền tảng dẫn dắt hành động trong tiếp thị, dựa trên ưu thế cạnh tranh mà mỗi doanh nghiệp có, chiến lược tiếp thị sẽ xác định đâu là thị trường và phân khúc mà thương hiệu cần tập trung, và giải pháp tập trung như thế nào giúp nhanh chóng đạt được mục tiêu. Nội dung phần này còn bàn rộng những tình huống biết "tấn công", "phòng thủ" và thậm chí "rút lui" khỏi thị trường trong từng bối cảnh cụ thể.

Các Bài Giảng:

Tư duy chiến lược trong tiếp thị và tình huống nghiên cứu
Strategic thinking in marketing and case study
Chiến lược tiếp thị thực hành và tình huống nghiên cứu
Marketing strategy theory and case study
Chiến lược định vị thương hiệu và tình huống nghiên cứu
Positioning of product and case study
Chiến lược sản phẩm và tình huống nghiên cứu
Product Strategy and case study
Chiến lược định giá sản phẩm và tình huống nghiên cứu
Pricing strategy and case study
Chiến lược phân phối và tình huống nghiên cứu
Distribution strategy and case study
Trade marketing và tình huống nghiên cứu
Trade marketing and case study
Xây dựng và quản trị hiệu quả quan hệ khách hàng
Customer relationship management
 
 
HỌC PHẦN 5

SÁNG TẠO TRONG TIẾP THỊ VÀ KIẾN TẠO GIÁ TRỊ MỚI KỶ NGUYÊN SỐ

Innovation & Creativity in Marketing 4.0


Theo Peter F. Drucker, "kinh doanh chỉ có 2 chức năng chủ yếu: marketing và sáng tạo". Hơn bao giờ hết, sáng tạo lại trở thành vũ khí cho mọi cuộc cạnh tranh tiếp thị: sáng tạo giúp tiên phong và dẫn dắt thị trường, và sáng tạo giúp chúng ta giải quyết các cạnh tranh theo một cách độc đáo nhất. Nội dung phần này cung cấp mô hình suy nghĩ sáng tạo trong tư duy, trong phát triển sản phẩm và trong đổi mới các giải pháp tiếp thị cho Marketing Manager.

Các Bài Giảng:

Kỹ năng suy nghĩ sáng tạo
Creative thinking
Ý tưởng sản phẩm mới tình huống nghiên cứu
Product concept and case study
Ý tưởng sản phẩm mới và đánh giá ý tưởng
Product concept and concept test
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
New product development process
Xây dựng kế hoạch tung sản phẩm mới
Launching new brand planning
Sáng tạo trong tiếp thị và tình huống nghiên cứu
Marketing innovation and case study
HỌC PHẦN 6

CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ TIẾP THỊ MỚI, QUẢN TRỊ VÀ ỨNG DỤNG

New Marketing Technology & Tools


Là học phần quan trọng nhất cho Marketing Manager, nội dung học phần này là kết quả từ những nội dung trước được chuyển thành những hành động cụ thể trong sản phẩm, định giá, hoạch định phân phối bán hàng, và đặc biệt là hoạch định chương trình IMC (integrated marketing communication) cho kế hoạch trong một năm của thương hiệu.

Các Bài Giảng:

Xây dựng chiến dịch quảng cáo số tổng lực và tình huống nghiên cứu
Integrated Digital Marketing communications plan and case study
Chiến lược nội dung và Truyền thông xã hội
Content strategy and integarted social media plan and case study
Ngân sách tiếp thị và tình huống nghiên cứu
Marketing budget and case study
Xây dựng chiến lược khuyến mãi và liên kết tiếp thị
Sales promotion strategy and affiliate marketing, case study
Các công nghệ và công cụ thiết yếu hỗ trợ kế hoạch marketing thực hành và tình huống nghiên cứu
Marketing technology and Tools in Marketing, case study
 
 
HỌC PHẦN 7

HỌC VIÊN LÀM ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP THEO NHÓM -

Project for graduation


Học viên sẽ làm theo nhóm và dưới sự hướng dẫn từ Nhà trường.

Yêu cầu học viên:

Đây là nội dung bắt buộc cho tất cả các học viên theo học chương trình Marketing Manager, nội dung đề tài là sự vận dụng sáng tạo các kiến thức đã học vào tình huống cụ thể. Học viên sẽ được chia nhóm, lựa chọn một thương hiệu hay công ty mà học viên quan tâm, từ đó dưới sự hướng dẫn về phương pháp, nhóm sinh viên sẽ tiến hành làm việc nhóm và thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn của nhà trường và Giảng viên. Kết quả đề tài ngoài việc đảm bảo nguyên tắc tốt nghiệp theo chuẩn chung, nó còn là cơ sở để học viên hoàn thiện mình khi bảo vệ trước hội đồng giám khảo.
HỌC PHẦN 8

HỌC PHẦN TỰ HỌC TỪ TÀI LIỆU & SÁCH GIÁO TRÌNH

NHÀ TRƯỜNG SẼ CUNG CẤP: CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUA HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ DỰ ÁN TI THỨC


50 mẫu về hoạch định Marketing Plan cho các lĩnh vực ngành nghề
Nội dung tài liệu về quản trị marketing
Nội dung về các công trình nghiên cứu, bài báo và các lý luận khác
Các dự án DigiMarcom, MarcomWorld, MarcomBest, Trung tâm Khảo cứu Thương hiệu, Tiếp Thị Du lịch, Dịch vụ, Tiếp thị Nông sản...
Phiên bản cập nhật CMO 2019
 
 
 
 
 

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

Cảm nhận của học viên VietnamMarcom khóa Marketing Manager

 

CÁC ĐỐI TÁC SỰ KIỆN

Vietnammarcom CMO Marketing Manager 20216_1-2
VietnammarcomAcademy388
Vietnammarcomevents388

GIẢNG VIÊN

Đội ngũ Giảng viên VietnamMarcom

co-diem-trang

Cô Đặng Thị Diễm Trang

NCS Tiến sĩ
( Dentsu VN, VAC, Hoàn Mỹ )
Thay-HUYNH-PHUOC-NGHIA

Thầy Huỳnh Phước Nghĩa

Phó Trưởng khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing
Đại học Kinh Tế Tp.HCM
Co-TINA-DO

Cô Tina Đỗ

Former Head of Digital Marketing, Nestle Việt Nam.
(Edge Marketing BBDO,Golden Saatchi & Saatchi VN)
thay-tran-ngoc-dung

Thầy Trần Ngọc Dũng

Tiến Sĩ Khoa Học về Nghiên Cứu Thị Trường
CEO, Intage Research (Japan)
Co-Hoa-Lai

Cô Phạm Thị Hoa Lài

Nhà Báo, CEO
Plan A Group
Thay-TRAN-HOANG

Thầy Trần Hoàng

Chủ Tịch VietnamMarcom
Chủ Tịch Hiệp Hội Marketing Việt Nam (VMA)
Thay-PHAM-VIET-ANH

Thầy Phạm Việt Anh

MBA, Chủ Tịch Left Brain Connectors
(Dentsu, Cowan, Bates 141)
Co-Le-Phuong-Phuong

Cô Lê Phương Phương

MBA, Nguyên Giám đốc tiếp thị và đối ngoại
(ANZ Bank, BP Việt Nam, Pepsi VN)
Thay-PHUNG-VAN-CHI-HUNG

Thầy Phùng Văn Chí Hùng

Giám đốc A.I.D.A, Dược sĩ
(Boeringer, Kiddy Pharmaton)
Thay-VO-THANH-VIET

Thầy Võ Thanh Việt

Ex National Sales Manager
(Electrolux VN, Saigon Coopmart, Ajinomoto, Gilet)
Thay-vu-quoc-chinh

Thầy Vũ Quốc Chinh

Giảng viên ĐH Kinh Tế TP.HCM
Thạc sỹ chuyên ngành Marketing Sales – Paris
Thay-NGUYEN-QUOC-HUNG-2

Thầy Nguyễn Quốc Hùng

Thạc sỹ Marketing
Đại Học Kinh Tế Tp.HCM
Thay-DO-CAO-NGUYEN

Thầy Đỗ Cao Nguyên

Founder, Giám đốc sáng tạo Cliper CI
(Dentsu, Chuo Senko VN, Darcy)
Co-Tran-Lien-Phuong-2

Cô Trần Liên Phương

Giám đốc Nghiên cứu, Asia Insight
(Research Director, TNS, Epinion VN)
CO-BUI-NGUYEN-KIM-THANH

Cô Bùi Nguyễn Kim Thanh

Chuyên gia Truyền thông Tiếp thị
MBA Boston University – (TA Communication, Abbott )
Nguyễn Xuân Nhật Huy

Thầy Nguyễn Xuân Nhật Huy

MBA, CEO, Hit Advertising
(Kodak , Saatchi, Procter & Gamble VN)

LIÊN HỆ

Liên hệ trường VietnamMarcom

Hotline: 0915 793 055 - 0949 430 055

Email: academy@vietnammarcom.edu.vn

Address: Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, số 10 đường Mỹ Phú 1A, TPHCM

www.vietnammarcom.edu.vn
www.academy.vietnammarcom.edu.vn