0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn

Brand Manager

Kính thưa Quý Doanh nghiệp & Các bạn Học viên thân mến!

Thương hiệu là tài sản quí giá nhất của doanh nghiệp, là biểu tượng sức mạnh kinh tế, văn hóa và là trụ cột trong việc tối ưu hóa lợi nhuận, lợi thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và tiến trình toàn cầu hoá. Trong thế kỷ 21, xây dựng thương hiệu chuyển từ lợi thế sản phẩm sang thiết kế trải nghiệm khách hàng sâu sắc (dữ liệu cá nhân hoá) và trực diện hơn (ảnh hưởng trực tiếp và thúc ép trải nghiệm).

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NHÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU – BRAND MANAGER – Since 2003 

– Với mục tiêu chuyển sang một kỷ nguyên mới về đào tạo xây dựng thương hiệu cho học viên, Chương trình Brand Manager tái định hình lại mô hình học thuật về tương lai thương hiệu là một sự tích hợp “không gian trải nghiệm” giữa thương hiệu và khách hàng dựa trên sự kết nối của bốn chiều: 360 (độ) brand performance-360 brand plan-360 brand communication-360 brand digital

Trên nền tảng đó, học viên sẽ đạt được kết quả sau khoá học:

• Nắm vững và thực chứng những khái niệm, nền tảng quan trọng nhất của thương hiệu như:

Tầm nhìn, sứ mệnh giá trị, những mô hình kinh doanh, xây dựng thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam và thế giới. Những vấn đề về quản trị, hợp phối giữa định vị, nhận diện, tính cách, tài sản thuơng hiệu, brand Portfolio, kiến trúc thương hiệu, cùng khả năng sáng tạo ra các giá trị mới cho nhãn hàng.

• Phối hợp không gian trải nghiệm thương hiệu thông qua phối thức: Định dạng chuẩn mực – thiết kế kế hoạch/chiến lược – truyền thông tích hợp – kỷ nguyên số hoá.

• Hiểu và thực thi được các chiến lược thương hiệu khác nhau, cạnh tranh và sáng tạo đổi mới.

• Quản trị thương hiệu hướng đến phát triển bền vững của tổ chức và trách nhiệm xã hội. 

Khóa học được thực hiện nhờ sự liên kết tổ chức giữa VietnamMarcom và Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM, Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing cùng sự tham vấn, hỗ trợ thông tin của các tổ chức chuyên gia, tiếp thị, quảng cáo chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Chúc các bạn thành công và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp qua khoá học, phấn đấu, rèn luyện trở thành những nhà quản trị, xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp – tiếp thêm sức mạnh cho thương hiệu Việt trong quá trình hội nhập và phát triển.

Các dự án tri thức, thư viện hỗ trợ cho quá trình học tập của học viên: Trung Tâm Khảo Cứu Thương HiệuCsruniversal.org,  Marcom WorldMarcom BooksMarrcom BestMô hình Kinh doanh và Tiếp thị bền vững cho SME Việt Nam.  

Các đối tác, sự kiện VietnamMarcom đã đồng hành, đại diện từ năm 2001:

Global Brand Forum, World Brand Congress, Asean Marketing Summit, LEAD: Loyalty-Experience-Analytic – Digital – Professional Brand Communications, Brand Equity Management, Digital Branding, CMO World Forum…

Chứng chỉ được cấp bởi VietnamMarcom và Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

DHKT            

Khóa học Brand Manager

THÔNG TIN NHANH

  • BRAND MANAGER
  • Tối T2,4,6 Hoặc Tối T3,5,7 - Từ 18h20 - 20h30
  • 10.000.000 VNĐ
  • Chứng chỉ được cấp bởi VietnamMarcom và Trường ĐH Kinh Tế
  • Địa điểm học: Khu đô thị Phú Mỹ Hưng số 10 Mỹ Phú 1A , Q7

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC THƯƠNG HIỆU – BRAND MANAGER 

 

TƯƠNG LAI CỦA XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU – FUTURE BRANDING

– Xây dựng thương hiệu trong toàn cầu hoá – Branding in the globalization

– Từ thương hiệu sản phẩm đến thương hiệu quốc gia – From product branding to nation branding.

– Xây dựng thương hiệu tại Châu Á – Asia Branding

– Thương hiệu Việt Nam trong hội nhập toàn cầu – Vietnam brands in the globlaization – case study and CMO talk.

– Chân dung – vai trò Brand Manager – The new roles of Brand Manager

 

 

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC & KẾ HOẠCH THƯƠNG HIỆU – BRAND STRATEGY AND PLANNING

– Tầm nhìn thương hiệu trong cạnh tranh – Brand vision

– Chiến lược thương hiệu và tình huống nghiên cứu – Brand strategy

– Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu – Brand plan

– Hoạch định ngân sách xây dựng thương hiệu – Brand budgeting

 

 

– Định vị và Chiến lược định vị thương hiệu – Brand Positioning concepts & Positioning strategy

– Tái định vị thương hiệu và tình huống nghiên cứu – Repositioning brand 

– Kiến trúc thương hiệu – Brand architecture

– Chiến lược mở rộng thương hiệu-đa thương hiệu – Multi-Brand strategy

– Phát triển thương hiệu một sản phẩm mới – Developing a new brand

– Ý tưởng sản phẩm và ý tưởng thương hiệu – Brand concept and product concept

– Quản trị tài sản thương hiệu – Brand equity management

– Xây dựng tính cách thương hiệu – Brand personality

– Xây dựng thương hiệu dẫn đầu – Building brand leadership

– Xây dựng lòng trung thành nhãn hiệu – Brand loyalty 

– Chiến lược thương hiệu trong môi trường đa văn hóa – Multicultural branding and global branding

 

 

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU – BRAND COMMUNICATIONS

– Chiến lược truyền thông tiếp thị tích hợp cho nhãn hàng – Integrated marketing communications for brands

– Truyền thông thương hiệu trong kỷ nguyên số – Brand communication tools in Digital age.

– Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu (ATL) – Above the linS planning.

– Hoạch định kích hoạt thương hiệu (BTL) – BTL and brand activation

– Đặt tên thương hiệu – Brand maning strategy

– Thiết kế sáng tạo và Thiết ké bao bì trong xây dựng thương hiệu – Brand design strategy

– Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu – Brand identity

– Xây dựng thương hiệu nội bộ – Internal brand communication

– Vấn đề pháp lý trong xây dựng thương hiệu Trade mark and service mark in Branding

 

 

THƯƠNG HIỆU TRONG KỶ NGUYÊN CÔNG NGHIỆP 4.0 – BRANDING IN THE DIGITAL AND INNOVATION

– Hành vi khách hàng trong kỷ nguyên số – Consumer behavior in digital age

– Chiến lược cách tân và đổi mới sáng tạo cho thương hiệu – Brand innovation

– Nghệ thuật xây dựng câu chuyện thương hiệu – Building Storytelling for Digital Branding

– Thiết lập thương hiệu mạnh trong kỷ nguyên công nghệ và khởi nghiệp – Create A Strong Brand For Online Businesses & Startups

– Truyền thông sáng tạo trên các kênh mạng xã hội – New Social Media – innovation and creative

– Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0 – Branding in the digital and 4.0 industrial revolution.

– Xu hướng truyền thông thương hiệu trực quan – Trends of visual brand communication in digital age.

 

 

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG – BRAND SUSTAINABILITY

– Trách nhiệm xã hội và danh tiếng công ty – CSR strategy and corporate reputation.

– Dịch chuyển giá trị trong xây dựng thương hiệu – From USP to Holistic buying

– Thương hiệu xanh và thương hiệu bền vững – Green branding and sustainability

– Nguyên lý kiến tạo giá trị trong xây dựng thương hiệu – Creating share value principles of branding.

– Những tình huống điển cứu trong CSR & CSV – Cases of CSR & CSV

QUY CH HC TP

Thi gian hc :

– Trong thời gian 3 tháng (bao gồm thời gian học và thực hiện đề tài tốt nghiệp cuối khóa).

– Học tuần vào buổi tối 2-4-6 hoặc 3-5-7

Phương pháp hc tp:

– Dạy theo chuyên đề có tính hệ thống, mang tính thực tiễn cao với nhiều case studies tiêu biẻu.

– Xây dựng nhóm học tập và làm đề tài tốt nghiệp cuối khoá theo nhóm.

Đ án tt nghip:

– Các học viên phải tham gia làm Đề tài tốt nghiệp theo nhóm và bảo vệ đề tài trước hội đồng giám khảo để được cấp chứng chỉ, kỷ niệm chương.

VietnamMarcom_Xay dung Thuong Hieu Manh

Khóa học Brand Manager

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VÀ GIẢNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH

Thầy Trần Hoàng: Chủ tịch VietnamMarcom – Chủ tịch Hiệp Hội Marketing Việt Nam

PGS.Tiến Sĩ Bùi Thanh Tráng: Trưởng Khoa KD Quốc Tế – Marketing, Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Thầy Huỳnh Phước Nghĩa: Phó Trưởng Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing, ĐH Kinh Tế TP.HCM

Nguyễn Trần Quang: Chuyên Gia Tư Vấn Thương Hiệu, Chủ tịch & CEO FutureOne

Cô Tina Đỗ: MBA, Strategic Planing Director (Nestle, Edge Marketing BBDO, Golden Adv, Saatchi VN)

Thầy Võ Hoàng Nguyên: Giảng dạy chuyên ngành Nông Thủy Sản và hiện là Chuyên gia kỹ thuật Hội đồng Xuất Khẩu Đậu Nành Mỹ 

Thầy Trần Ngọc Dũng: Tiến sỹ Khoa Học về Nghiên Cứu Thị Trường CEO, INTAGE Research (Japan)

Thầy Vũ Xuân Đức: Phó Tổng Giám đốc Công Ty Phát Triển Phú Mỹ Hưng

Thầy Phùng Văn Chí Hùng: CEO A.I.D.A, Dươc sỹ (Boeringer, Kiddy Pharmaton)

Thầy Vương Thanh Long: MBA, Chuyên gia tư vấn chiến lược (Asia Strategy, Biti’s, Thái Tuấn, FPT)

Thầy Lê Hồng Phương: Giám đốc bán hàng toàn quốc – Tập đoàn bia Budweiser Việt Nam

Thầy Nguyễn Quốc Hùng: Thạc sỹ, giảng viên chuyên ngành Marketing, Trường ĐHKT TP.HCM

Thầy Chung Chí Công: Giảng viên Đại học Hoa Sen chuyên ngành truyền thông, quảng cáo

Thầy Phạm Việt Anh: MBA, Chủ tịch Left Brain Connectors (Dentsu, Cowan, Bates 141)

Thầy Vũ Quốc Chinh: Thạc sỹ Marketing Sales, Paris, Giảng viên Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

Thầy Nguyễn Thành: Chuyên gia tư vấn thương hiệu (Rotto Mentholatum VN, AC Nielsen)

Thầy Hứa Tất Đạt: CEO – Left Brain Connectors, Chuyên gia tư vấn Thương hiệu

Cô Tú Anh – Kelly Dang: CEO, Saigon Life Style (Sheraton – Startwood, Gucci, Milano Vietnam)

Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng: Chuyên gia Marketing – Dịch vụ (Business Edge, Vietnam Airlines)

Thầy Nguyễn Xuân Nhật Huy: CEO, Hit Advertising (Kodak VN, Saachi, Procter & Gamble VN)

Thầy Phạm Ngọc Khôn: Chuyên gia Tư vấn cao cấp MIR Activation

Thầy Nguyễn Ngọc Thụy: Diageo, Brand Communication Director (JWT Việt Nam)

Cô Bùi Nguyễn Kim Thanh: Chuyên Gia Truyền Thông Tiếp Thị, MBA, Boston University – ( TA Communication, Abbott)

 

 

Mời Anh/Chị Click xem thêm danh sách hơn 50 giảng Viên Chuyên Gia được hiển thị theo chế độ ngẫu nhiên

 

marketing-manager-banner_vmc2016  digital-marketing-banner_vmc2016  brand-manager-banner_vmc2016  event-manager-banner_vmc2016  sales-manager-banner_vmc2016imc-logo-new  strategic-marketing-banner_vmc2016  pmc-do-banner_vmc2016  pmc-dl-banner_vmc2016  copywriter-banner_vmc2016    tiep-thi-cong-dong_vmc2016     marcom-best-banner_vmc2016nhan-hieu_vmc2016

Khóa Học Marketing Manager

Khóa học Brand Manager

Khóa học Sales Manager

Khóa Học Tiếp Thị Chiến Lược

Khóa Học Digital Marketing

khóa học chuyên viên quảng cáo

Event Manager

CopyWriter

ĐỐI TÁC VÀ KẾT NỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP

đối tác vietnammarcom