0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn

Chính Sách Ưu Đãi Học Phí

 Khai giảng: Liên hệ

 

 Khóa 86  Khai giảng: 27/9/2019

Học tối 2,4,6-  18h20 -20h30

 

Khóa 59  Khai giảng: 16/10/2019

Học tối 2,4,6-  18h20 -20h30

 

 Khóa 57 Khai giảng: 10/10/2019

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 Khóa 49 Khai giảng: 26/9/2019

Học tối 3,5,7-  18h20 -20h30

 

 Khóa 79 Khai giảng: 19/9/2019

Học tối 3,5,7  –  18h20 -20h30

 

 Khóa 40 Khai giảng: 21/9/2019

Học sáng T7&CN  –  9h00 -11h30

 

 Khóa 74 Khai giảng: 10/9/2019

Học tối 3,5,7 –  18h20 -20h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khai giảng:

Liên hệ

 

K86 Khai giảng:

21/9/2019

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K57 Khai giảng:

10/10/2019

Học tối 3,5,7 – 18h20 -20h30

K59 Khai giảng:

16/10/2019

Học tối 2,4,6 – 18h20 -20h30

K49 Khai giảng:

26/9/2019

Học tối 3,5,7 – 18h20 -20h30

K79 Khai giảng:

19/09/2019

Học tối 3,5,7  – 18h20 -20h30

 

K40 Khai giảng:

21/9/2019

Học sáng T7&CN – 9h00 -11h30

K74 Khai giảng:

10/9/2019

Học tối3,5,7- 18h20 -20h30

……………………..