0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn

CÁC KHÓA HỌC
COURSES

vietnammarcom-2016-banner

CÁC KHÓA HỌC
COURSES

Marketing Manager 4.0

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

87

15/11/2019

Tối T2,4,6

18h20 – 20h30

 

Digital Marketing

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

 

 

82

21/11/2019

Tối 3-5-7

18h20 – 20h30

 

 

IMC

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

 

75

07/11/2019

Tối T3,5,7

18h20 – 20h30

 

Brand Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

 

60

12/11/2019

Tối T3,5,7

18h20 – 20h30

 

 

Sales Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

 

57

21/11/2019

Tối T3,5,7

18h20 – 20h30

Event Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

 

 

50

27/11/2019

Tối T2,4,6

18h20 – 20h30

 

Business Marketing 4.0

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

 

 

Liên hệ

 

CopyWriter

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

 

41

09/11/2019

Sáng T7 & CN

9h00 – 11h30

 

KHÓA HỌC MARKETING MANAGER K87  KHAI GIẢNG 15/11/2019

HỌC TỐI 2,4,6 TỪ 18H20 ĐẾN 20H30

 

 

 

 

 

 

2019/11/15 18:20:00

NGƯỜI THẦY MARCOM
LECTURERS

Học Viên VietnamMarcom
STUDENTS

ĐỐI TÁC VÀ KẾT NỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP
PARTNERS

NGƯỜI THẦY MARCOM
LECTURERS

 • THẦY CHRIS ELKIN

  THẦY CHRIS ELKIN

  THẦY CHRIS ELKIN

  Chris is a UK Chartered Marketer and Founder of Doodle...
 • THẦY NGUYỄN CHÍ BÌNH

  THẦY NGUYỄN CHÍ BÌNH

  THẦY NGUYỄN CHÍ BÌNH

  Tiến sĩ, MBA & MoE. Tốt nghiệp MBA tại Đại...
 • THẦY LÊ VŨ HOÀNG NGUYÊN

  THẦY LÊ VŨ HOÀNG NGUYÊN

  THẦY LÊ VŨ HOÀNG NGUYÊN

  “Experienced and energetic Marketing Direction with over fifteen years of...
 • THẦY ĐỖ CAO NGUYÊN

  THẦY ĐỖ CAO NGUYÊN

  a.k.a Hien

  THẦY ĐỖ CAO NGUYÊN

  a.k.a Hien
  Director, Executive Creative Director. Clipper Indochine A full blooded Vietnamese,...
 • THẦY CHUNG CHÍ CÔNG

  THẦY CHUNG CHÍ CÔNG

  THẦY CHUNG CHÍ CÔNG

  Nhà sáng lập Soul Catcher Production, kiêm Screenwriter và Production...
 • CÔ TINA ĐỖ

  CÔ TINA ĐỖ

  CÔ TINA ĐỖ

  Tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa Học hạng ưu tại ĐH...

ĐỐI TÁCKẾT NỐI

PARTNERS

CÁC DỰ ÁN TRI THỨC VÀ CỘNG ĐỒNG
PROJECTS & COMMUNITY

CÁC HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN, HỘI THẢO

ACTIVITIES, EVENTS, CONFERENCES

EDUCATION CAN EMPOWER THE WHOLE SYSTEM

The great use of life is to spend it for something that will outlast it. William James

Sign Up