0915.793.055

Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn

CÁC KHÓA HỌC
COURSES

vietnammarcom-2016-banner

CÁC KHÓA HỌC
COURSES

Marketing Manager - CMO

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

88

11/02/2020

Tối T3,5,7

18h20 – 20h30

 

 

Digital Marketing

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

 

 

83

22/02/2020

Sáng T7-CN

09h00 – 11h30

 

 

IMC

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

 

76

18/02/2020

Tối T3,5,7

18h20 – 20h30

 

 

Brand Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

 

61

24/02/2020

Tối T2,4,6

18h20 – 20h30

 

 

Sales Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

 

58

12/02/2020

Tối T2,4,6

18h20 – 20h30

 

Event Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

 

 

50

12/02/2020

Tối T2,4,6

18h20 – 20h30

 

Business Marketing 4.0

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

 

 

Liên hệ

 

 

CopyWriter

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

 

42

22/02/2020

Sáng T7 & CN

9h00 – 11h30

 

KHÓA HỌC MARKETING MANAGER K88  KHAI GIẢNG 11/02/2020

HỌC TỐI 3,5,7 TỪ 18H20 ĐẾN 20H30

 

 

 

 

 

 

 

2020/02/11 18:20:00

NGƯỜI THẦY MARCOM
LECTURERS

Học Viên VietnamMarcom
STUDENTS

ĐỐI TÁC VÀ KẾT NỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP
PARTNERS

NGƯỜI THẦY MARCOM
LECTURERS

ĐỐI TÁCKẾT NỐI

PARTNERS

CÁC DỰ ÁN TRI THỨC VÀ CỘNG ĐỒNG
PROJECTS & COMMUNITY

CÁC HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN, HỘI THẢO

ACTIVITIES, EVENTS, CONFERENCES

EDUCATION CAN EMPOWER THE WHOLE SYSTEM

The great use of life is to spend it for something that will outlast it. William James

Sign Up