0915.793.055

Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY TRẦN HOÀNG

THẦY TRẦN HOÀNG

Chủ Tịch VietnamMarcom Chủ Tịch Hiệp Hội Marketing Việt Nam. Đại diện Quốc gia, Hiệp Hội Quảng Cáo Quốc tế IAAGlobal. Thầy được AFAA bình chọn là một trong số những "Movers and Shakers" có ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành truyền thông quảng cáo Châu Á và Việt Nam. Trong vai trò đại diện VMA, thầy là đồng Chủ tịch Uỷ Ban Tiếp thị, Giải thưởng Marketing xuất sắc của Châu Á do Asia Marketing Federation tổ chức. VietnamMarcom là tổ chức giáo dục và đào tạo với tầm nhìn và hoài bảo là cổng tri thức truyền thông tiếp thị Việt Nam và Thương hiệu Việt.