0915.793.055

Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY HUỲNH PHƯỚC NGHĨA

THẦY HUỲNH PHƯỚC NGHĨA

Phó Trưởng khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing Đại học Kinh Tế Tp.HCM. Nghiên cứu sinh tiến sỹ về Marketing và quản trị kinh doanh.  Giám đốc tư vấn cao cấp GIBC Nguyên COO, VietnamMarcom