Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn

Lịch Khai Giảng

Logo

Chương trình Đào Tạo

Khai Giảng

Ngày Học

Học Phí

Thêm

Marketing Manager banner_VMC2016

Marketing Manager

Khóa 75

16/8/2017

Tối T2.4.6

18h20 – 20h30

12.000.000 VNĐ

Marketing Manager banner_VMC2016

Marketing Manager

Khóa 74

4/7/2017

Tối T3.5.7

18h20 – 20h30

12.000.000 VNĐ

khóa học sales

Sales Manager

Khóa 48

12/7/2017

Tối T2.4.6

18h20 – 20h30

11.000.000 VNĐ

Event Manager banner_VMC2016

Event Manager

Khóa 39

10/8/2017

Tối T3,5,7

18h20 – 20h30

9.000.000 VNĐ

Brand Manager banner_VMC2016

Brand Manager

Khóa 48

27/7/2017

Tối T3.5.7

18h20 – 20h30

10.000.000 VNĐ

Digital Marketing banner_VMC2016

Digital Marketing

Khóa 56

06/7/2017

Tối T3.5.7

18h20 – 20h30

9.000.000 VNĐ

Digital Marketing banner_VMC2016

Digital Marketing

Khóa 55

15/07/2017

Sáng T7, CN

09h00 – 11h30

9.000.000 VNĐ

IMC

Chuyên Viên Quảng Cáo

Khóa 66

19/7/2017

Tối 2,4,6

18h20 – 20h30

10.000.000 VNĐ

Untitled-1

Chiến Lược Kinh Doanh Tiếp Thị Mới

Khóa 01

20/9/2017

Liên hệ văn phòng

Liên hệ văn phòng

8.000.000 VNĐ

Copywriter banner_VMC2016

CopyWriter

Khóa 30

24/6/2017

Sáng T7 & CN

09h00 – 11h30

7.000.000 VNĐ

PMC DO banner_VMC2016

Chuyên Viên Tiếp Thị Và Bán Hàng Địa Ốc

Khóa 10

Liên hệ

Sáng T7 & CN

09h00 – 11h30

11.000.000 VNĐ

Khóa học Kỹ năng Marcom Skill

Khóa 2

23/5/2017

Tối 3,5,7

18h20 – 20h30

7.000.000 VNĐ

Branded-Marketing-Service

Chuyên viên Tiếp thị Dịch vụ

Khóa 3

25/03/2017

Sáng T7 & CN

09h00 – 11h30

7.000.000 VNĐ