0915.793.055

Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn

Brand Manager

Kính thưa Quý Doanh nghiệp & Các bạn Học viên thân mến!

Thương hiệu là tài sản quí giá nhất của doanh nghiệp, là biểu tượng sức mạnh kinh tế, văn hóa và là trụ cột trong việc tối ưu hóa lợi nhuận, lợi thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới sâu rộng của WTO, AEC và hơn 50 khu vực FTA khác.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NHÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU – BRAND MANAGER – Since 2003 

– Trang bị một nền tảng kiến thức hệ thống, hiện đại giúp học viên có thể thấu hiểu vai trò, trách nhiệm và khả năng xây dựng, quản trị thương hiệu một cách chuẩn mực và hiệu quả 

– Nắm vững và thực chứng những khái niệm, nền tảng quan trọng nhất của thương hiệu như: Tầm nhìn, sứ mệnh giá trị, những mô hình kinh doanh, xây dựng thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam và thế giới. Những vấn đề về quản trị, hợp phối giữa định vị, nhận diện, tính cách, tài sản thuơng hiệu, brand Portfolio, kiến trúc thương hiệu, cùng khả năng sáng tạo ra các giá trị mới cho nhãn hàng.

– Hiểu và thực thi được các chiến dịch truyền thông, tiếp thị thương hiệu trong thế giới số.

– Khả năng hội nhập, quản trị, triển khai chiến lược và kế hoạch xây dựng, phát triển thương hiệu hiệu quả.

Khóa học được thực hiện nhờ sự liên kết tổ chức giữa VietnamMarcom và Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM, Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing cùng sự tham vấn, hỗ trợ thông tin của các tổ chức chuyên gia, tiếp thị, quảng cáo chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Chúc các bạn thành công và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp qua khoá học, phấn đấu, rèn luyện trở thành những nhà quản trị, xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp – tiếp thêm sức mạnh cho thương hiệu Việt trong quá trình hội nhập và phát triển.

Các dự án tri thức, thư viện hỗ trợ cho quá trình học tập của học viên: Trung Tâm Khảo Cứu Thương HiệuCSR.Org.vn,  Marcom WorldMarcom BooksMarrcom BestMô hình Kinh doanh và Tiếp thị bền vững cho SME Việt Nam.

Các đối tác, sự kiện VietnamMarcom đã đồng hành, đại diện từ 2001:
Global Brand Forum, World Brand Congress, Asean Marketing Summit, LEAD: Loyalty-Experience -Analytic – Digital – Professional Brand Communications, Brand Equity Management, Digital Branding, CMO World Forum…

Chứng chỉ được cấp bởi VietnamMarcom và Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

DHKT            

Khóa học Brand Manager

THÔNG TIN NHANH

 • BRAND MANAGER KHÓA 56
 • 7/3/2019
 • Tối T3,5,7 TỪ 18h20 - 20h30
 • 10.000.000 VNĐ
 • Chứng chỉ được cấp bởi VietnamMarcom và Trường ĐH Kinh Tế
 • Địa điểm: 8B Nguyễn Trung Trực, Quận 1, Tp.HCM

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC THƯƠNG HIỆU – BRAND MANAGER 

I. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH TRONG TOÀN CẦU HOÁ VÀ KỶ NGUYÊN SỐ

Brand building in flat world and digital era 

 • Các tiêu chí của Thương Hiệu Mạnh, Power Brand, Super Brand
 • Những vấn đề của thương hiệu Việt Nam, cơ hội và thách thức

Xây dựng thương hiệu tại Asean, Châu Á và tình huống nghiên cứu

Asean and Asia branding, case studies

 • Những điển cứu hay và mô hình quản trị mới
 • Xu hướng tiếp thị thương hiệu tại Asean, châu Á.

Chân dung Brand Manager

Brand manager roles and portraits

 • Vai trò Brand Manager trong xây dựng và quản trị tài sản thương hiệu.
 • Những yếu tố giúp Brand Manager hoàn thành nhiệm vụ và phát triển sự nghiệp
 • Tình huống nghiên cứu.

II. CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH THƯƠNG HIỆU

(BRAND STRATEGY IN THE COMPETITIVE AGE)

 • Tầm nhìn thương hiệu trong cạnh tranh.
 • Khái niệm về tầm nhìn thương hiệu.
 • Mô hình Balanced Scorecard trong chiến lược tầm nhìn.
 • Thiết lập một tầm nhìn chiến lược cho thương hiệu.
 • Tham khảo các điển cứu.

Chiến lược thương hiệu và tình huống nghiên cứu

Brand visions in the competitive age

 • Khái niệm về chiến lược và quản trị thương hiệu.
 • Thiết lập chiến lược thương hiệu.

Global-brand-forum_VietnamMarcom

Kiến trúc thương hiệu

Brand architecture

 • Mô hình kiến trúc thương hiệu.
 • Kiến trúc thương hiệu và quản trị hệ thống sản phẩm.

Chiến lược mở rộng thương hiệu – đa thương hiệu

Multi-Brand strategy

 • Khái niệm, vai trò chiến lược và quản trị đa thương hiệu.
 • Tình huống nghiên cứu.

Đặt tên thương hiệu

Brand naming strategy

 • Phương pháp, nguyên lý đặt tên thương hiệu
 • Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng thương hiệu dẫn đầu

Building brand leadership

 • Những khái niệm, tiêu chí của thương hiệu dẫn đầu.
 • Bài học thành công trong xây dựng thương hiệu dẫn đầu và tình huống nghiên cứu.

Chiến lược thương hiệu trong môi trường đa văn hóa

Multicultural brand marketing

 • Tiếp thị trong môi trường đa văn hóa.
 • Thương hiệu địa phương và chiến lược toàn cầu.
 • Truyền thông trong môi trường đa văn hóa.
 • Mô hình thương hiệu trong môi trường đa văn hóa.

Phát triển thương hiệu một sản phẩm mới

Developing a new brand

 • Thế nào là sản phẩm mới và tại sao lại xuất hiện.
 • Những chuẩn bị cho một sản phẩm mới.
 • Chiến lược tiếp thị và phân phối.
 • Đánh giá_dự báo_đo lường những thách thức và rủi ro gặp phải.

III. CHIẾN LƯỢC ĐINH VỊ THƯƠNG HIỆU

BRAND POSITIONING STRATEGY

Các thuyết, trường phái về Định vị và Chiến lược định vị thương hiệu

Brand Positioning concepts & Positioning strategy

 • Các khái niệm, cơ sở, vai trò định vị.
 • Mô hình, quy trình phát triển chiến lược thương hiệu.
 • Tình huống nghiên cứu

Tái định vị thương hiệu và tình huống nghiên cứu

Repositioning brand 

 • Tại sao và khi nào phải tái định vị thương hiệu.
 • Cơ sở và điển cứu

IV. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU- CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ

BRAND IMAGE & IDENTITY DEVELOPMENT

Ý tưởng sản phẩm và ý tưởng thương hiệu

Brand concept and product concept

 • Từ ý tưởng sản phẩm đến ý tưởng thương hiệu.
 • Các nguyên tắc trong xây dựng ý tưởng thương hiệu.
 • Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu

Brand identtity and associate

 • Lợi ích và các giá trị của hệ thống nhận diện thương hiệu.
 • Các nguyên tắc trong xây dựng hệ thống nhận diện.
 • Tình huống nghiên cứu.

VietnamMarcom_TTKC-THUONG-HIEU

Quản trị tài sản thương hiệu.

Brand equity management

 • Khái niệm về 5 tài sản thương hiệu.
 • Đánh giá tài sản thương hiệu.
 • Quản trị và phát triển tài sản thương hiệu.

Xây dựng tính cách thương hiệu.

Brand personality

 • Các giá trị của tính cách thương hiệu.
 • Người tiêu dùng và tính cách thương hiệu.
 • Cơ sở của tính cách thương hiệu.

Xây dựng lòng trung thành nhãn hiệu

Brand loyalty 

 • Lợi ích của khách hàng trung thành.
 • Chiến lược xây dựng lòng trung thành của khách hàng (Seven-S).
 • Những xu hướng, công cụ mới, chương trình mới tác động đến sự trung thành khách hàng.

Khóa học Brand Manager

sach-marketing_VietnamMarcom

Thiết kế sáng tạo và Thiết ké bao bì trong xây dựng thương hiệu

Brand design strategy

 • Các yếu tố về hệ thống thể hiện thương hiệu.
 • Sáng tạo trên thiết kế logo, bao bì, vật phẩm quảng cáo (POSm)
 • Bao bì và các yếu tố thương hiệu.
 • Minh họa các sáng tạo trong thể hiện thương hiệu.

V. CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

BRAND COMMUNICATIONS STRATEGY & PLAN

Chiến lược truyền thông tiếp thị tích hợp cho nhãn hàng

Integrated marketing communications for brands

 • Cơ sở lý luận và các khái niệm.
 • Vai trò và các yếu tố tác động xây dựng thương hiệu
 • Các công cụ truyền thông tích hợp.
 • Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu (ATL) – (BTL) IMC Digital

Above the line planing

 • Cơ sở lý luận và các khái niệm.
 • Các công cụ truyền thông ATL
 • Hoạch định ATL.
 • Chỉ số đo lường ATL và Tình huống nghiên cứu.

Hoạch định kích hoạt thương hiệu (BTL) – PR

BTL and brand activation

Truyền thông sáng tạo trên các kênh mạng xã hội

New Social Media – innovation and creative

VI. QUẢN TRỊ SỰ PHÁT TRIỂN & LÀM MỚI THƯƠNG HIỆU

BRAND REFESHMENT & DEVELOPMENT MANGEMENT

Đánh giá sức khỏe thương hiệu

Brand health and management

 • Khái niệm đánh giá sức khỏe thương hiệu.
 • 7 công cụ chiến lược trong đánh giá thương hiệu.
 • Gợi ý quản trị và ra quyết định chiến lược.
 • Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu

Brand plan & development

 • Những nguyên lý cơ bản.
 • Các bước hoạch định kế hoạch thương hiệu.
 • Đánh giá và đo lường kế hoạch.
 • Tình huống nghiên cứu.

Hoạch định ngân sách xây dựng thương hiệu

Brand budgeting

 • Những nguyên lý cơ bản.
 • Đánh giá chiến lược ngân sách thương hiệu.
 • Các bước hoạch định ngân sách thương hiệu.
 • Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng thương hiệu nội bộ

Internal brand communication

 • Xây dựng nhóm quản trị viên thương hiệu.
 • Giá trị của triết lý và sự trung thành nhân viên.
 • Mối liên hệ từ nhân viên đến người tiêu dùng (khách hàng).
 • Công cụ quản trị hệ thống doanh nghiệp.
 • Các yếu tố của một văn hoá thương hiệu.

Nhượng quyền thương hiệu và xu hướng M&A –

Tài liệu tham khảo

Franchising and Brand Management

 • Những xu hướng và lợi ích khi nhượng quyền thương hiệu.

Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số.

Branding in the digital age and digital branding

Vấn đề pháp lý trong xây dựng thương hiệu. Tài liệu tham khảo trên Marcom Law

Trade mark and legal in Branding

 • Những vấn đề pháp lý.
 • Sở hữu trí tuệ về thương hiệu hàng hóa.
 • Luật bảo vệ thương hiệu Việt Nam và Thế giới.
 • Tình huống nghiên cứu trong bảo vệ và phân xử khi tranh chấp.

TRÌNH BÀY VÀ BẢO VỀ ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP – PROJECT PRESENTATION

QUY CHẾ HỌC TẬP

Thời gian học :

 • Trong thời gian 3 tháng (bao gồm thời gian học và thực hiện đề tài tốt nghiệp cuối khóa).
 • Học tuần vào buổi tối 2-4-6 hoặc 3-5-7

Phương pháp học tập:

 • Dạy theo chuyên đề có tính hệ thống, mang tính thực tiễn cao với nhiều case studies tiêu biẻu.
 • Xây dựng nhóm học tập và làm đề tài tốt nghiệp cuối khoá theo nhóm.

Đề án tốt nghiệp:

 • Các học viên phải tham gia làm Đề An tốt nghiệptheo nhóm và bảo vệ đề tài trước hội đồng giám khảo để được cấp chứng chỉ, kỷ niệm chương.

VietnamMarcom_Xay dung Thuong Hieu Manh

Khóa học Brand Manager

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VÀ GIẢNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH

GS.TS Nguyễn Đông Phong: Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Thầy Trần Hoàng: Chủ tịch VietnamMarcom

PGS.Tiến Sĩ Bùi Thanh Tráng: Trưởng Khoa KD Quốc Tế – Marketing, Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCMThầy

Nguyễn Trần Quang: Chuyên Gia Tư Vấn Thương Hiệu, Chủ tịch & CEO FutureOne

Thầy Trần Ngọc Dũng: Tiến sỹ Khoa Học về Nghiên Cứu Thị Trường CEO, INTAGE Research (Japan)

Thầy Vũ Xuân Đức: Phó Tổng Giám đốc Công Ty Phát Triển Phú Mỹ Hưng

Chuyên gia Richard Moore: Giám đốc sáng tạo & CEO, Richard Moore Associates

Thầy Phùng Văn Chí Hùng: CEO A.I.D.A, Dươc sỹ (Boeringer, Kiddy Pharmaton)

Thầy Vương Thanh Long: MBA, Chuyên gia tư vấn chiến lược (Asia Strategy, Biti’s, Thái Tuấn, FPT)

Thầy Nguyễn Công Hải: Head of Marketing AKZO NOBEL VN (Diageo, ICP, Nutifood, Dumex, Unilever VN)

Thầy Nguyễn Quốc Hùng: Thạc sỹ, giảng viên chuyên ngành Marketing, Trường ĐHKT TP.HCM

Thầy Phạm Việt Anh: MBA, Chủ tịch Left Brain Connectors (Dentsu, Cowan, Bates 141)

Thầy Huỳnh Phước Nghĩa: Phó Trưởng Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing, ĐH Kinh Tế TP.HCM

Thầy Vũ Quốc Chinh: Thạc sỹ Marketing Sales, Paris, Giảng viên Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

Cô Tina Đỗ: MBA, Strategic Planing Director (Nestle, Edge Marketing BBDO, Golden Adv, Saatchi VN)

Thầy Nguyễn Thành: Chuyên gia tư vấn thương hiệu (Rotto Mentholatum VN, AC Nielsen)

Thầy Hứa Tất Đạt: CEO – Left Brain Connectors, Chuyên gia tư vấn Thương hiệu

Cô Tú Anh – Kelly Dang: CEO, Saigon Life Style (Sheraton – Startwood, Gucci, Milano Vietnam)

Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng: Chuyên gia Marketing – Dịch vụ (Business Edge, Vietnam Airlines)

Thầy Nguyễn Xuân Nhật Huy: CEO, Hit Advertising (Kodak VN, Saachi, Procter & Gamble VN)

Thầy Phạm Ngọc Khôn: Chuyên gia Tư vấn cao cấp MIR Activation

Thầy Nguyễn Ngọc Thụy: Diageo, Brand Communication Director (JWT Việt Nam)

Cô Bùi Nguyễn Kim Thanh: Chuyên Gia Truyền Thông Tiếp Thị, MBA, Boston University – ( TA Communication, Abbott)

 

 

Mời Anh/Chị Click xem thêm danh sách hơn 50 giảng Viên Chuyên Gia được hiển thị theo chế độ ngẫu nhiên

 

marketing-manager-banner_vmc2016  digital-marketing-banner_vmc2016  brand-manager-banner_vmc2016  event-manager-banner_vmc2016  sales-manager-banner_vmc2016imc-logo-new  strategic-marketing-banner_vmc2016  pmc-do-banner_vmc2016  pmc-dl-banner_vmc2016  copywriter-banner_vmc2016    tiep-thi-cong-dong_vmc2016     marcom-best-banner_vmc2016nhan-hieu_vmc2016

Khóa Học Marketing Manager

Khóa học Brand Manager

Khóa học Sales Manager

Khóa Học Tiếp Thị Chiến Lược

Khóa Học Digital Marketing

khóa học chuyên viên quảng cáo

Event Manager

CopyWriter

ĐỐI TÁC VÀ KẾT NỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP

đối tác vietnammarcom