0915.793.055

Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn

Marketing Manager

Kính thưa Qúy Doanh nghiệp & Các bạn Học viên thân mến, Khóa học Marketing [...]

Read More

Digital Marketing

Kính thưa Quý Doanh nghiệp & Các bạn Học viên thân mến! Khóa học Digital [...]

Read More

IMC

Kính thưa Qúy Doanh nghiệp & Các bạn Học viên thân mến! Khóa học Chuyên [...]

Read More

Strategic Marketing

Khóa 07, khai giảng: 09/07/2016 - Thời gian học: sáng T7, từ 09h00 - 17h00 [...]

Read More

Brand Manager

Chị Huỳnh Thị Phương Nam – BM37 – Phó Giám Đốc phòng tiếp thị và […]

Read More

Event Manager

Kính thưa Quý Doanh nghiệp & Các bạn Học viên thân mến, Khóa học Event [...]

Read More

Sales Manager

jQuery(document).ready(function($){ $('.ult-carousel-12377427975a57c1117f65f').slick({dots: false,autoplay: true,autoplaySpeed: 3000,speed: 300,infinite: true,arrows: false,slidesToScroll:1,slidesToShow:1,swipe: true,draggable: true,touchMove: true,responsive: [ { breakpoint: 1025, [...]

Read More

CopyWriter

Kính thưa Quý Doanh Nghiệp Các bạn học viên thân mến, Với 32 khóa học [...]

Read More

Chuyên Viên Tiếp Thị...

Khóa 43, khai giảng: 06/05/2016 - Thời gian học: tối T2.4.6, từ 18h15 - 20h30 [...]

Read More

Tourism PMC

Khóa 67, Khai giảng: 09/05/2016 - Thời gian học: Tối T2.4.6, từ 18h15 - 20h30 [...]

Read More